หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2017, 12:42:14 PM 
เริ่มโดย jsnoik - กระทู้ล่าสุด โดย jsnoik
เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งทราบว่ามีองค์เทพชัดเจน สายปฏิบัติ ต้องการคำชี้แนะจากผู้รู้เรื่องการเปิดพระโอษฐ์องค์เทพ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง หลังจากทราบก็ทำการศึกษาข้อมูลมาพอสมควร แล้วสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างการเปิดองค์เทพของสายสัญญาจะต่างกับพระแม่อุมาชลบุรีถูกหรือไม่เพราะแนวทางปฏิบัติดูเหมือนว่าจะไม่เหมือนกัน

 2 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2016, 10:04:12 PM 
เริ่มโดย jatingja - กระทู้ล่าสุด โดย jatingja
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารสด-อาหารแห้ง พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ราม 1 (หัวหมาก)
กำหนดการ
-:- วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 -:-
เวลา 13.00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึง หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)
เวลา 13.20 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย,รับศีล
เวลา 14.00 น. เริ่มพิธีอธิษฐานจิตพระพุทธรูป "พระพุทธธรรมกรรมฐานอภิบาลประชาราษฎร์ศาสดา" และเหรียญที่ระลึกหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
# พ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตามาร่วมอธิษฐานจิต #
1.หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
2.หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กทม.
3.หลวงปู่ศรี สิริธโร วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
4.หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
5.หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล วัดป่าอนาลโย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
6.หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร วัดสันติวนาราม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
7.หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าเขาภูหลวง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
8.หลวงพ่อเชาวรัตน์ กัมมสุทโธ วัดท่าวังหิน อ.พรรณานิคม. จ.สกลนคร
เวลา 16.00 น. เสร็จพิธีอธิษฐานจิต,ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พ่อแม่ครูอาจารย์
เวลา 17.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
เวลา 18.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, รับศีล
เวลา 18.15 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระราชภาวนาวิกรม (หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม) วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เวลา 19.15 น. ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 19.45 น. ถวายจตุปัจจัยไทยทาน, พิธีทำวัตรขอขมาพระราชภาวนาวิกรม(หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม)
เวลา 20.00 น. พระราชภาวนาวิกรม (หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม) เดินทางกลับที่พัก
-:- วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559 -:-
เวลา 06.30 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึงบริเวณงาน ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)
เวลา 07.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, รับศีล, พ่อแม่ครูอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 07.30 น.พ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมพระติดตาม (ประมาณ 99 รูป) ออกรับบิณฑบาต ณ ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
# รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมงาน #
1.หลวงปู่สี สิริญาโณ วัดป่าศรีมงคล อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
2.หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
3.หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
4.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
5.หลวงปู่คำผิว สุภโณ วัดป่าศรีวิไล อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
6.หลวงปู่น้อย ปัญญาวุโธ วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
7.หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กทม.
8.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง). อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
9.หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
10.หลวงปู่ศรี สิริธโร วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
11.หลวงปู่คำ นิสโสโก วัดป่าไทยพัฒนา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
12.หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
13.หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
14.หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ วัดป่าวุฑฒาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
15.หลวงปู่อุทัย ธัมมวโร วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
16.หลวงปู่วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
17.หลวงพ่อแสวง จันทสโร วัดคำมะอี อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
18.หลวงพ่อคูณ อัคคธัมโม วัดป่าโพธิ์สุวรรณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
19.หลวงพ่อไพรฑูรย์ ขันติโก วัดสุภัททมงคล อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
20.หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร วัดสันติวนาราม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
21.หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าเขาภูหลวง. อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
22.หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
23.หลวงพ่อโสภา อุตตโม วัดเขาวันชัยนวรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
24.หลวงพ่อบุญทัน ฐิตสีโล วัดป่าเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
25.หลวงปู่สมบูรณ์ กันตสีโล วัดป่าสมบูรณ์ธรรม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
26.หลวงพ่อสมเกียรติ ชิตมาโร วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิต(ถ้ำตาลเลียน) อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
26.หลวงพ่อบุญส่ง โชติปัญโญ วัดป่าหนองเกาะแก้ว อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
27.หลวงปู่ณรงค์ วัฑฒโณ วัดป่าสิริปุญญาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
28.หลวงพ่อสวัสดิ์ ปิยธัมโม วัดป่าคูขาด. อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
29.หลวงพ่อน้อย อโสโก วัดป่าเขาผา อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
30.พระอาจารย์สุชาติ ชาตสุโข วัดป่าบ้านวไลย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
31.หลวงพ่อมหาไพฑูรย์ เมตตจิตโต วัดสำราญนิเวศ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
32.พระอาจารย์หนูสิน สันตจิตโต สถานปฎิบัติธรรมพิศาลสิริโพธิญาณ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
33.หลวงปู่บวร สุชีโว วัดป่าหนองแข้ดง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
34.หลวงปู่บุญเพ็ง ขันติโก วัดป่าแสงธรรมขันติคีรีภูล้อม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
35.หลวงพ่อทองพูน กาญจโน วัดป่าภูกระแต อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
36.หลวงพ่อพเยาว์ โชติวโร วัดป่าศิลาวาส อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
37.หลวงพ่อเมธา สุเมโธ วัดถ้ำผาปล่อง. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
38.หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
40.หลวงพ่อสามเรือน ปุญเญสโก วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
41.หลวงพ่อทองพูน ทยาลุโก วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
42.พระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมโม. วัดป่าเขาลม อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
42.หลวงปู่บุญจันทร์ เขมปัตโต วัดป่าโพธิญาณ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
43.พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม.
44.พระอาจารย์แจ๋ว ธัมมวโร วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
45.พระอาจารย์กิตติ ติสโร วัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
46.พระอาจารย์เจน ปัณฑิโต วัดป่าสระแก้ว อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
47.พระครูอุดรธรรมาภาณ วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
(รวมพ่อแม่ครูอาจารย์และพระติดตามประมาณ 99 รูป และรายนามพ่อแม่ครูอาจารย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
เวลา 08.30 น. ถวายภัตตาหารพ่อแม่ครูอาจารย์, พ่อแม่ครูอาจารย์ฉันภัตตาหาร
เวลา 09.30 น. ทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ถวายหลวงปู่สี สิริญาโณ วัดป่าศรีมงคล อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
เวลา 09.45 น. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ 1 โดยหลวงพ่อแสวง จันทสโร วัดคำมะอี อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
เวลา 10.30 น. ตอบปัญหาธรรมะ , ถวายจตุปัจจัยไทยทาน , พิธีธรรมวัตรขอขมาหลวงพ่อแสวง จันทสโร วัดคำมะอี อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
เวลา10.45 น. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ 2 โดยหลวงพ่อบุญส่ง โชติปัญโญ วัดป่าหนองเกาะแก้ว อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
เวลา 11.45 น. ตอบปัญหาธรรมะและถวายจตุปัจจัยไทยทาน, พิธีทำวัตรขอขมาหลวงพ่อบุญส่ง โชติปัญโญ
เวลา 12.00 น. เสร็จงานทำบุญตักบาตรพระกรรมฐานเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
*****************************
ดูรายละเอียดได้ที่ เพจ : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สอบถามโทร. 094-1012015 , 086-4017809 , 093-4612951 , 082-3110382 , 093-5616514
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธาสมทบการจัดงานในครั้ง นี้ เพื่อถวายเป็นค่าพาหนะ ค่าภัตตาหารถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ และค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นมาได้ (ถือเป็นบัญชีเจ้าภาพ ที่ทุกท่านร่วมกับบริจาคให้การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้สำเร็จ) โดยโอนมาร่วมบุญได้ที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) เลขที่บัญชี 407-422337-5 ชื่อบัญชี นายอิทธิชัย กัณหา

 3 
 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2016, 12:06:04 PM 
เริ่มโดย mahayogi - กระทู้ล่าสุด โดย mahayogi
ครบ 100 วัน ของการจากไปของอาจาร ย์ประหยัด เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 59 ที่ผ่านมานี้ได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอ.ประหยัด
และได้นำอัฐิของอาจารย์ไปลอยอังคาร เป็นที่เรียบร้อย ศิษย์น้อมส่งครูอาจารย์สู่เบื้องบน สาธุสัญญา

 4 
 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2016, 11:06:44 AM 
เริ่มโดย mahayogi - กระทู้ล่าสุด โดย mahayogi
หลังจากเสร็จงานพิธีศพของอ.ประหยัดเรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมพิธี รวมถึง เพื่อนๆ พี่น้อง
ในสายสัญญาบารมีประยุกต์ที่ได้มาร่วมกัน มีอยู่หลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ของอ.ประหยัด ทั้งที่ได้เคยพบเจอกันและไม่เคยได้พบ
กันมาก่อนผมขออนุญาตกล่าว ถึงแม้ว่าอ.ประหยัดได้ละสังขารไปแล้วก็ตาม แต่การปฏิบัติตนในสายสัญญาฯ ยังอยู่และจะยัง
คงอยู่ตลอดไป การปฏิบัคินี้ไม่มีวันสิ้นสุด ก็อยากจะให้พี่น้องและเพื่อนๆ ผู้ปฎิบัติตามอย่าง อ.ประหยัด อย่าละทิ้ง จงปฎิบัติด้วยความเพียรพยายามสร้างสมกุศลบารมีด้วยตนเอง ยึดถือคุณธรรมและความถูกต้องดั่งที่อาจารย์สั่งสอนอบรมไว้ จะได้ชื่อว่าเป็น
ผู้กตัญญูต่อครูบาอาจรย์ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านตั้งอยู่ในความเพียร และปฎิบัติตนตามสายสัญญาบารมีประยุกต์ ให้ได้รู้
อย่าที่อ.ประหยัด ได้พูดไว้ว่า สายสัญญาเป็นหนึ่ง ไม่เป็นสองรองใคร  ขอบคุณครับ...

 5 
 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2016, 09:16:20 AM 
เริ่มโดย mahayogi - กระทู้ล่าสุด โดย ฅนบุรีรัมย์
ลูกศิษย์รู้สึกเสียใจที่อาจารย์ได้จากไปอย่างกระทันหันด้วยครับ ผู้นำกองทัพสายสัญญาประยุกต์ก็ได้จากไปแล้ว  ต้องฝากความหวังศิษย์พี่ๆทุกๆท่านด้วยนะครับ

 6 
 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2016, 09:04:00 AM 
เริ่มโดย mahayogi - กระทู้ล่าสุด โดย mahayogi
เรียนพี่น้องลูกศิษย์สายสัญญาบารมีประยุกต์ ของอ.ประหยัด และผู้ที่เคารพรักอาจารย์ เนื่องด้วยตอนนี้อาจารย์ได้เสียชีวิตลงแล้ว
ในวันที่ 6 ก.ค. 59 ที่ผ่านมานี้ ขณะนี้ได้นำร่างของอาจารย์ไปบำเพ็ญกุศล ที่ วัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ถึง วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559
จึงเรียนมาให้ทุกท่านได้ทราบ และได้ไปร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ อ.ประหยัด เจริญบุญ อาจารย์ของเราทุกคนครับ

 7 
 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2016, 08:31:02 AM 
เริ่มโดย mahayogi - กระทู้ล่าสุด โดย mahayogi
เรียนพี่น้องลูกศิษย์สายสัญญาบารมีประยุกต์ ของอ.ประหยัด และผู้ที่เคารพรักอาจารย์ เนื่องด้วยตอนนี้อาจารย์ได้เสียชีวิตลงแล้ว
ในวันที่ 6 ก.ค. 59 ที่ผ่านมานี้ ขณะนี้ได้นำร่างของอาจารย์ไปบำเพ็ญกุศล ที่ วัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ถึง วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 จึงเรียนมาให้ทุกท่าน
ได้ทราบ และได้ไปร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ อ.ประหยัด เจริญบุญ อาจารย์ของเราทุกคน

 8 
 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2016, 08:28:32 AM 
เริ่มโดย mahayogi - กระทู้ล่าสุด โดย mahayogi
เรียนพี่น้องลูกศิษย์สายสัญญาบารมีประยุกต์ ของอ.ประหยัด และผู้ที่เคารพรักอาจารย์ เนื่องด้วยตอนนี้อาจารย์ได้เสียชีวิตลงแล้ว
ในวันที่ 6 ก.ค. 59 ที่ผ่านมานี้ ขณะนี้ได้นำร่างของอาจารย์ไปบำเพ็ญกุศล ที่ วัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ถึง วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 จึงเรียนมาให้ทุกท่าน
ได้ทราบ และได้ไปร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ อ.ประหยัด เจริญบุญ อาจารย์ของเราทุกคน   

 9 
 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2016, 04:13:35 PM 
เริ่มโดย administrator - กระทู้ล่าสุด โดย administrator
"อายุบวร"
      Angry วันนี้ก็เป็นวันซึ่งผู้ใหญ่รังแกเด็ก Peace Tv ก็ถูกสั่งปิดอีกแล้ว โดยผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ของประเทศไทย เบื้องบนที่สั่งปิดมานั้น ก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นเทพเทวดาระดับใดในสวรรค์ ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะจริงๆ แล้วก็ดูมาตลอด เรื่องเกี่ยวกับการที่ผู้ใหญ่ท่านอายต่อเรื่องที่ เจ้าหน้าที่ประกาศข่าวพูดถึงบ่อยๆ ก็คือเรื่อง อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ ซึ่งได้มีการสอบเรื่องการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยก็คือไม่มีการทุจริต องค์ที่สร้างมานั้น สร้างมาโดยไม่มีการทำพิธีใดๆ หากจะให้อาจารย์ประหยัดเดินทางไปกราบไหว้นั้นคงจะไม่ไป ที่ อ.ประหยัดกราบไหว้ก็มีอยู่แล้ว ตั้งอยู่บนหิ้งที่บ้าน ก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่ที่ไหนในโลก บูชาองค์ท่านไปกราบไหว้ที่บ้านก็กราบไหว้ได้รับบุญบารมีจากท่านได้เหมือนกันหมด คนเรามันสมองยังไม่เท่ากันยังไม่พออวดสุ๋รู้ว่า สร้างอุทยานพระบรมรูปของ ๗ พระองค์ แล้วคิดว่าเป็นการสร้างที่เหมาะสม ไม่คิดเลยหรือว่าหากสร้างพระรูปตัวแทนของพระพุทธเจ้าใหญ่ที่สุดในโลก เอาแบบตัวอย่าง ธรรมมชโย น่าจะดีกว่า เมื่อจ่านิวเดินทางไปตรวจสอบ ปรากฎว่าจ่านอกราชการ ยังไม่สามารถไปถึงอยุทยานแห่งนี้ได้ ข่าวออกเบ่อเริมทุกหน้าจอ ทีวี. ออกข่าวทุกช่องที่จ่านอกราชการถูกจับ
      Angry เรื่องจ่านิว เรื่อง GT200 เรื่อง บอลลูนเก่าๆ ที่เขามาหลอกขายให้ รู้สึกเหมือนว่าไอ้พวกที่มาหลอกขายของเหล่านี้มันเก่งจริงๆ เมื่อทาง Peace Tv มีนักข่าวออกมาพูดย้ำแล้วย้ำอีก พวกเขาออกมาพูดบ่อยๆ ก็ทำให้พวกเราจำได้ แล้วก็รู้ว่าการตั้งค่าส่วนต่างมากอย่างนี้   มันเหมือนกับว่าผู้ซื้อมันโกงเงินค่าภาษาของประชาชนไปเข้ากระเป๋า
      Angry ก็ไม่ทราบว่าเบื้องบนของ อ.ประหยัด นั้นจะเหมือนเบื้องบนที่ซื้อ GT 200 ราคาทุนที่อังกฤษ ๗๐๐ บาท มาขายได้ ดร.เจ๊หัวหลายๆ สี ในราคาล้านกว่า หรือไม่ ให้ฤทธิ์อำนาจ ในการปราบผี ปราบคุณไสย เท่านั้น ถ้าเรื่องใหญ่ในระดับโกงกินระดับชาติ ทั้งๆ ที่การโกงกินนั้นก็หาใช่กินเฉพาะคนไม่ แต่เป็นการโกงกินภาษีของราษฎรทั่วประเทศ ทำไมเบื้องสูงของ อ.ประหยัด จึงยังทำเฉย ไม่ยอมส่งอำนาจบารมีในระดับสูงที่จะสามารถปราบมารระดับประเทศ โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าหลวงที่ปลดปล่อยประชาชนให้พ้นจากความเป็นทาส มาตกเป็นทาสของใครในปัจจุบัน น่าจะถึงเวลาแล้วที่บรรดาเทพผู้มีบารมีสูงสุดจะส่งอาวุธที่มีอิทธิฤทธิ์สูงส่งลงมาเพื่อปราบเทพปราบมาร ที่ทำให้บ้านเมืองกำลังเดือดร้อนอยู่

 10 
 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2016, 11:55:52 AM 
เริ่มโดย administrator - กระทู้ล่าสุด โดย administrator
"อายุบวร"
      Angry ก่อนที่คุณตู่ประยุทธ์ จะไปอินเดีย ได้พูดหลายครั้งว่า ใครจะตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติ ก็ตั้งไป พอไปถึงอินเดีย ไปเจรจากับใครก็ช่าง แต่....ที่อินเดียนั้นเขานับถือ องค์พระศิวะ เป็นใหญ่ในเทพทั้งปวง บิ๊กตู่ก็คงจะไปวางกล้ามล่วงเกิน "องค์พระศิวะ" ในข้อหา "ไม่เชื่ออย่าลบหลู่" พระศิวะท่านก็คงจะเอาเท้าซ้ายเขี่ยกระเด็นออกจากดินเดียมา พอกลับมาถึงประเทศไทย ที่เคยพูดว่าใครอยากตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติ ก็มีสร้อยตามมา หากมั่วสุมเกิน ๕ คนก็ผิด พอถึงวันเปิดศูนย์ทั่วประเทศ บรรดาทหารและตำรวจที่ทุกวันอยู่ดีกินดีเพราะ "ภาษีของราษฎร" ก็พากันไปตามศูนย์ที่มีป้าย ไปดึงป้ายลงจับหัวหน้าศูนย์ไปเล่นซ่อนหาตามค่ายต่างๆ แกนนำ นปช.คือตู่จตุพร ก็เปิดแถลงการณ์ คำพูดที่น่าหวาดเสียวเพราะเลือดขึ้นหน้า ว่าให้ตู่ประยุทธ์ว่าเป็นคนสับปรับ ตระบัดสัตย์ หน้าไหว้หลังหลอก เป็นนายกที่ล้มละลายในคำพูดที่คนไทยคงจะไม่นับถืออีกต่อไป จริงๆ นั้นนายกท่านก็เป็นคนพูดจาไม่อยู่ในร่องในรอยมานานแล้ว สงสัยว่าจะสวาปามหลักยุติทำไปหลายดอก
      Angry จริงๆ นั้นคุณจตุพร ไม่ได้สู้ด้วยตัวคนเดียว มีพรรคพวกที่ติดตามอีกมากมาย สู้กันในทางแจ้ง ก็อย่างว่านั่นแหละ สู้กับคนที่มีอำนาจมีปืนอยู่ในมือ ก็ย่อมจะตกเป็นมวยรอง ถึงแม้จะสู้ยังไงก็ต้องแพ้คะแนนเป็นธรรมดา มีนายกคนหนึ่งคือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ที่มีอำนาจบารมีเหนือ พล.อ.ประยุทธ์ มากมาย แต่ในที่สุดเมื่อท่านหลุดจากตำแหน่งนายก ท่านก็ถูกริบทรัพย์หมด บารมีที่มีอยู่ล้นฟ้า ก็ละลายระเหยออกไปจากสยามประเทศ ซึ่งก็มีนากยกหลายๆ ท่านที่มีชะตากรรมอย่าง จอมพลสฤษดิ์ ที่เห็นมามากซึ่งนายกคนนี้ก็ไม่น่าจะผิดพลาดไปมากกว่าเดิม
      Angry ถึงแม้จะชอบท่านนายกประยุทธ์ แต่ท่านได้แต่พูดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ มวยคู่นี้ อ.ประหยัด นั่งดูนอนดูมาตลอด แต่เมื่อได้เข้ามาอยู่ในยุทธจักรเสื้อแดง ก็ต้องเชียร์ คุณตู่ เป็นธรรมดา ก็ไม่ได้สู้ด้วยปาก สายสัญญาบารมีนั้นท่านสอนให้สู้ด้วย "อำนาจบารมี" แต่บางครั้งปากมันก็อดไม่ได้ ซึ่งถ้ายังปฏิบัติดีตามสายสัญญา ไม่ทำชั่ว พระบารมีก็ยกเว้นให้ คุณจตุพรนั้น ก็ได้ขอรับพระราชทานหลักจาก "องค์สุริยะเทพ" ตีคุ้มครองเอาไว้น่าจะเป็นปีๆ แล้ว ในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เริ่มใช้วิธีการโอนบุญให้กับคุณจตุพรและคุณณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ โดยจะกล่าวทุกๆ วันว่า "ข้าฯ ขอถึงซึ่งอำนาจ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบันดาลให้บุญของข้าฯ ซึ่งสร้างเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาตินี้ไปถึง เทวดาที่คุ้มครองคุณจตุพร พรหมพันธุ์ เจ้ากรรมนายเวร และเชื้อโรค ที่อยู่ในสังขารของ คุณจตุพร ตามสัญญา
       แต่เนื่องจากมี "พระบารมีทุกกระทรวงรับรอง" จึงมีอำนาจพระบารมีรับรอง จึงได้โอนบุญระดับ VIP ดังนี้ ข้าฯ ขออำนาจพระบารมีของ องค์ต้นบรมครูสายสัญญา,องค์สุริยะเทพ,องค์ตรีมูรติ,องค์มหาอำนาจ,องค์ปราบมารเบื้องสูง,องค์นะกุศล,องค์มหากุศล,องค์พระเขี้ยวแก้ว และองค์พระบารมีทุกกระทรวงในสายสัญญาซึ่งได้รับรองแก่ข้าฯ แล้ว ไปถึง เทวดาที่คุ้มครองสังขารของ นายจตุพร พรหมพันธุ์ เจ้ากรรมนายเวร และเชื้อโรคที่อยู่ในสังขารของ นายจตุพร ตามสายสัญญา ในด้านโลกทิพย์คุณจตุพร ไม่ได้สู้คนเดียวนะ แล้วในฝั่งที่จะมาปราบปราบ ข่มเหงรังแก คุณจตุพร นั้น คุณมีตาทิพย์ หูทิพย์ จิตทิพย์ เห็นหรือว่าหลังคุณจตุพรนั้น มีบรรดาเทพอะไรบ้างที่คอยคุ้มครองดูแลอยู่ ถ้าคิดว่าการมีอำนาจก็ต้องมีบารมีสูงแล้วจะเที่ยวข่มเหงรังแกประชาชน ก็ทำไปเถอะ แล้วคุณก็จะรู้สึก อีกไม่นานเกินรอ

หน้า: [1] 2 3 ... 10